Preview Mode Links will not work in preview mode

Cieľovka


Nov 16, 2021

V najnovšej časti sa môžete tešiť na Zuzanu Suchovú, ktorá práve rozbieha fundraisingovú platformu Donio a je najznámejšou odborníčkou na fundraising na Slovensku. Na základe čoho si vyberá spoluprácu na projektoch, ako dlho trvá plánovanie a na akých kľúčových bodoch úspešné kampane stoja? Načerpajte nové a zaujímavé know-how a vypočujte si okrem iného aj tipy na neziskové organizácie, ktoré ukážkovo komunikujú s verejnosťou. Prajeme príjemné počúvanie.